Thư viện tài liệu
Bình luận Luật đặc xá
 Ngày 21/11/2007

Ngày 21/11/2007, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Đặc xá, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2008. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm trong công tác đặc xá của Nhà nước ta trong thời gian qua và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước về xây dựng và thực hiện pháp luật về đặc xá, Luật Đặc xá đã thể chế hóa những quan điểm của Đảng về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với nguời phạm tội, bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng, gia đình để phấn đấu trở thành nguời có ích cho xã hội. Cùng đó, Luật Đặc xá cũng đã cụ thể hóa quy định về thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp, nhằm giúp cho Chủ tịch nước thực hiện tốt hơn quyền của mình với tư cách Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Nhà nước về đối nội và đối ngoại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực đến nay, Nhà nước ta đã thực hiện bốn lần đặc xá vào các năm 2009, 2010, 2011 (trong đó năm 2009 có hai đợt đặc xá); theo đó Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 50.000 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá theo Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản thì trong quá trình áp dụng pháp luật về đặc xá còn một số nội dung chưa thống nhất về nhận thức; bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do đến nay vẫn còn thiếu các công trình nghiên cứu, bình luận chuyên sâu về Luật Đặc xá.

Để cung cấp những vấn đề lý luận, thực tiễn và phân tích, bình luận chi tiết, cụ thể những quy định của Luật Đặc xá năm 2007 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân, cuốn sách đã ra đời với nội dung gồm hai phần :

Phần I : Bình luận Luật Đặc xá

Phần II : Các quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước từ khi Luật Đặc xá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của cán bộ và nhân dân.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: