Thư viện tài liệu
Luận giải về luật doanh nghiệp (hiện hành)
 Luật doanh nghiệp có vai trò qua

Luật doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp năm 2014 ra đời thay thế Luật doanh nghiệp năm 2005, đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với những quy định mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, còn có những quy định có thể tạo ra những rủi ro pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp, đối với khách hàng, ngân hàng và đối tác của doanh nghiệp.

Cuốn sách Luận giải về Luật doanh nghiệp hiện hành (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) được biên soạn nhằm đánh giá và vận dụng các quy định của Luật doanh nghiệp, soi chiếu qua thực tiễn áp dụng của Luật trong hoạt động của các doanh nghiệp. Được viết theo quan điểm riêng của tác giả - Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), tránh chép lại các quy định của Luật doanh nghiệp, trừ phi thật cần thiết, cuốn sách đã tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo cách thức mới: Bình luận xuyên suốt và tổng hợp điều khoản; trình bày bao quát và nhấn mạnh nội dung trọng yếu; chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ – mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc. Đây là những vấn đề pháp lý thực tiễn hằng ngày nhưng đôi khi khó nhận thấy trong các điều luật cũng như ở nhiều tài liệu khác.

            Thông qua cuốn sách, độc giả sẽ nắm vững và ứng dụng được các quy định pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu cần thiết nhất về mặt pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giải mã và có phương thức phù hợp để ứng phó được với những quy định còn phức tạp của Luật doanh nghiệp. Dưới góc nhìn tuy đơn giản mà mạch lạc, thông suốt của tác giả, 188 tiểu mục thuộc 36 mục, đều là những vấn đề thiết thực, chính là 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp.

            Trong lần tái bản thứ hai này, tác giả đã chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và phân tích các quy định pháp luật mới, đưa ra những dẫn chứng ví dụ là những sự kiện pháp lý mới.

            Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: