Thư viện tài liệu
Tài sản thế chấp...
 Nền kinh tế thị trường định

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế thì nhu cầu xác lập các giao dịch dân sự nói chung và các giao dịch tín dụng – vay tiền nói riêng sẽ ngày càng trở nên cấp bách. Đây là loại giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần có sự cẩn trọng của bên cho vay về khả năng trả nợ của bên vay. Do vậy, việc xác định tai sản bảo đảm (trong đó có tài sản thế chấp) là chỗ dựa tin cậy để bên cho vay quyết định cấp tín dụng bởi việc kiểm tra tính xác thực hai yếu tố là uy tín và khả năng tài chính của khách hàng, là một công việc không dễ dàng.

Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là hai vấn đề pháp lý có mối quan hệ qua lại, tương hỗ với nhau, việc nghiên cứu về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể sử dụng tài sản của mình để bảo đảm vay vốn và sử dụng vốn một cách hiệu quả, ít chi phí và còn tạo ra khung pháp lý ổn định, chắc chắn, đáng tin cậy để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong việc tiến hành xử lý tài sản thế chấp.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, hệ thống nhất dưới cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn về lĩnh vực tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp, cuốn sách đã ra đời.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: