Untitled Document

Trụ sở TAND Tối cao

Địa chỉ:48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39363335

Sơ đồ khu làm việc TAND Tối cao


Thủ tục hành chính
Mẫu di chúc không có người làm chứng
(24/06/2011-09:01:00 AM)
Mẫu di chúc không có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Di chúc

Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại ………………

Họ và tên tôi là: .............................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................

cấp ngày …………… tháng ……… năm ...............

- Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm: 1..............................................................................................................

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ............................. ............................. ....................... ............................. ...................................

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................cấp ngày …………… tháng ……… năm ...............

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

sẽ được thừa hưởng  toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

 Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế  thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày…......tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản............trang.

………………….., ngày … tháng … năm ……

                                                                              Người lập Di chúc

                                                                            (Ký và ghi rõ họ và tên)  

Tải về
  mẫudichúckhôngcóngườilàmchứng.pdf
   In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Thừa kế theo Di chúc (23/06/2011)
    Mẫu di chúc có công chứng, chứng thực (23/06/2011)
    Mẫu di chúc có người làm chứng (24/06/2011)
 
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao