URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=261076596&p_details=1
 
Thông tư 02/2018/TT-TANDTC về việc quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
27/09/2018-09:25:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ