URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=261018252&p_details=1
 
Quyết định 1581/QĐ-TCCB về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính
25/09/2018-03:54:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ