URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=256110628&p_details=1
 
Công văn số 654/TANDTC-TCCB về việc chuẩn hóa thông tin cán bộ, công chức trong phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án
30/08/2018-01:37:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ