URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/307887?pers_id=1751929&item_id=175526907&p_details=1
 
Công nhận 703 chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016
12/10/2016-04:08:00 PM
 
Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vừa ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2016.
Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vừa ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2016.

Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Trong số 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2016, có 5 nữ nhà giáo là: Vũ Thị Thu Hà (1970), ngành Hóa học, công tác tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Khanh Vân (1953), ngành Khoa học Trái đất, hiện đã nghỉ hưu; Lê Thị Sơn (1955) ngành Luật học, công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội; Lê Thị Chiều (1947), ngành Luyện kim, đã nghỉ hưu; Lê Thị Hoài Phương (1958), ngành Nghệ thuật, công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Bùi Thị Thu Hà (1967) ngành Y học, công tác tại Trường Đại học Y tế công cộng.

Người trẻ nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS là nhà giáo Trần Đình Thắng, sinh năm 1975, ngành Hóa học, làm việc tại Trường Đại học Vinh. Người trẻ nhất trong danh sách Phó giáo sư là nhà giáo Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, ngành y học, Trường ĐH Y Hà Nội.

Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, năm 2016 đã nhận được 2 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách: GS Bùi Minh Phong, ngành Toán học, được Tổng thống Hungary phong, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand Budapest (Hungary) và GS Đào Văn Lập, ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc./.


In Trang | Đóng cửa sổ