URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/trungtamtinhoc/2521945?pers_id=2521970&item_id=8644871&p_details=1
 
PDFtoExcel Online: Phần mềm chuyển đổi file PDF sang Excel XLS miễn phí
01/07/2011-03:21:00 PM
 
PDFtoExcelOnline là dịch vụ phần mềm chuyển đổi file PDF sang Excel XLS, giúp bạn sử dụng lại các bảng và bảng tính chỉnh sửa được trong Microsoft Excel, OpenOffice, Google Docs, và WordPerfect Office.
PDFtoExcelOnline là dịch vụ phần mềm chuyển đổi file PDF sang Excel XLS, giúp bạn sử dụng lại các bảng và bảng tính chỉnh sửa được trong Microsoft Excel, OpenOffice, Google Docs, và WordPerfect Office.

Truy cập dịch vụ http://www.pdftoexcelonline.com/

Làm theo 3 bước

           Chọn file PDF cần chuyển đổi

           Chọn định dạng XLS (mặc định)

           Nhập email để nhận được file DOC, RTF sau chuyển đổi

TTTH

In Trang | Đóng cửa sổ