URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=9756332&item_id=34329726&p_details=1
 
Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo về việc tuyển dụng công chức ngành Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum
08/08/2013-04:33:00 PM
 

1- Số lượng cần tuyển dụng: 15 người (trong đó có 12 Thư ký; 01 cán bộ tổng hợp và 02 cán bộ tin học).

2- Điều kiện đăng kỹ dự tuyển: là công dân Việt nam; có tuổi đời từ 18 đến 30; có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; không bị dị tật, dị hình; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự …

3- Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Đối với ngạch Thư ký Tòa án phải có bằng tốt nghiệp Cử nhân Luật hoặc cử nhân khoa học ngành Luật hệ chính quy thuộc các Trường Đại học công lập trong nước, tốt nghiệp đại học Luật ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam …; đối với cán bộ làm công tác tổng hợp phải tốt nghiệp đại học tổng hợp Văn; đối với cán bộ làm công tác Tin học phải tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, có trình độ Cao đẳng tin học trở lên (đối với trình độ Cao đẳng tin học phải đạt loại khá trở lên).

4- Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin dự tuyển công chức; Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan ý tế cấp không quá 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); Bản sao giấy khai sinh; Bản sao bằng tốt nghiệp và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, kết quả học tập (có công chứng); giấy chứng nhận ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

5- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo.

6- Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, TAND tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 204 đường Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0603916027. Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

7- Thời gian và địa điểm tuyển dụng: Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2013 (sẽ có thông báo cụ thể đến từng thí sinh).


In Trang | Đóng cửa sổ