URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=1751941&item_id=262760179&p_details=1
 
Thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo án lệ
11/10/2018-12:18:00 PM
 
Sáng ngày 11/10/2018, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn án lệ đã họp để thảo luận và cho ý kiến đối với 23 bản án, quyết định của Tòa án đề xuất lựa chọn để phát triển án lệ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
Sáng ngày 11/10/2018, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn án lệ đã họp để thảo luận và cho ý kiến đối với 23 bản án, quyết định của Tòa án đề xuất lựa chọn để phát triển án lệ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp, có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ; đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ là các chuyên gia pháp luật, nhà khoa học pháp lý.

Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 30/9/2018, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã nhận được 23 bản án, quyết định giám đốc thẩm do Vụ Giám đốc kiểm tra III và một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề xuất; 20 bản án, quyết định giám đốc thẩm do các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học đề xuất; chủ động nghiên cứu, rà soát khoảng gần 1000 quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm. Trên cơ sở kết quả rà soát, tiếp nhận các đề xuất nêu trên và ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội thảo về án lệ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/9/2018,Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã xây dựng, lựa chọn 23 dự thảo án lệ.

Các bản án, quyết định giám đốc thẩm đề xuất lựa chọn phát triển thành án lệ đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn án lệ quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ, các chuyên gia pháp luật, những nhà khoa học pháp lý thảo luận, đóng góp ý kiến vào 23 dự thảo án lệ để những bản án, quyết định khi được lựa chọn phát triển thành án lệ phải thực sự có chất lượng, bảo đảm có tính thực tiễn cao, bao hàm được các sự kiện pháp lý diễn ra trong xã hội, giúp cho các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử có thể nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động tố tụng.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ đã góp ý chi tiết, có giá trị khoa học và thực tiễn về từng dự thảo án lệ; trong đó, tập trung dành nhiều thời gian để thảo luận về một số dự thảo án lệ còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là các dự thảo án lệ liên quan đến vấn đề tranh chấp hợp đồng bảo hiểm (các dự thảo án lệ số 13 đến 17), tranh chấp thừa kế tài sản  (dự thảo án lệ số 18: về Quyết định Giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GDT ngày 16/10/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất”, dự thảo số 22: về Quyết định Giám đốc thẩm số 06/2017/DS-GDT ngày 27/3/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản và chia tài sản chung”).

Về cơ bản các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ nhất trí với các dự thảo án lệ đã được lựa chọn, đề xuất để phát triển thành án lệ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến không đồng ý phát triển thành án lệ đối với một số dự thảo án lệ (các dự thảo số 4: về Quyết định Giám đốc thẩm số 26/2017/DS-GDT ngày 13/11/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Cố ý gây thương tích”, dự thảo án lệ số 20: về Quyết định Giám đốc thẩm số 191/2012/DS-GDT ngày 23/4/2012 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Kiện đòi tài sản”,…). Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến khác nhau đối với một số dự thảo án lệ (dự thảo án lệ số 23: Bản án phúc thẩm số 1258/2014/DS-PT ngày 22/9/2014 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về “Yêu cầu tuyên bố giao dịch mua bán nhà vô hiệu”, dự thảo án lệ số 11: về Quyết định Giám đốc thẩm số 20/2017/DS-GDT ngày 14/7/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp yêu cầu hủy quyết định của Đại hội đồng cổ đông”…

Toàn cảnh phiên họp

Trên cơ sở thảo luận, trao đổi, Hội đồng tư vấn án lệ đã nhất trí lựa chọn 18 dự thảo án lệ (các dự thảo án lệ số 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22) để phát triển thành án lệ.

Kết luận phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực của các thành viên Hội đồng đối với các dự thảo án lệ, để lựa chọn các dự thảo án lệ có đủ điều kiện trình Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xem xét thông qua và công bố trong thời gian tới.

Nguyên Anh

In Trang | Đóng cửa sổ