URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=1751941&item_id=262094174&p_details=1
 
Hội nghị triển khai thí điểm hòa giải đối thoại tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
05/10/2018-06:10:00 PM
 
Ngày 05/10/2018, TAND tối cao tổ chức tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại tại 16 tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.
Ngày 05/10/2018, TAND tối cao tổ chức tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại tại 16 tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Đồng chí Ủy viên Trung ương - đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án thí điểm; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án là đại diện các cơ quan, đơn vị: Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ triển khai thực hiện thí điểm.

Trên cơ sở tổng kết với kết quả hết sức tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính được tổ chức tại TAND thành phố Hải phòng và 09 TAND cấp huyện trực thuộc; thực hiện kết luận của Đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại phiên họp thứ sáu ngày 15-9-2018, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01-10-2018 về tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tòa án nhân tối cao đã triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án thành phố Hải Phòng và 09 Tòa án nhân dân cấp huyện của thành phố Hải Phòng từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2018. Việc thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành là 76,2%.

Nhằm nhân rộng mô hình có hiệu quả này, đồng thời thực hiện kết luận của Đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại phiên họp thứ sáu ngày 15-9-2018, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01-10-2018 về tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều thống nhất với các nội dung công việc triển khai thí điểm, theo đó, thời gian triển khai thí điểm: 6 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 01-11-2018 (riêng việc kéo dài và mở rộng thí điểm tại thành phố Hải Phòng được thực hiện từ 01-12-2018). Lãnh đạo các Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện thí điểm bày tỏ quan điểm đồng tình ủng hộ và hỗ trợ; các Tòa án được lựa chọn thí điểm đều thể hiện sự quyết tâm, sẵn sàng triển khai thực hiện thí điểm.

Lãnh đạo các Tòa án được lựa chọn thí điểm đều thể hiện sự quyết tâm, sẵn sàng triển khai thực hiện thí điểm thành công, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn, hoàn thiện Đề án tổng thể về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc triển khai thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố nêu trên, để bảo đảm tính đại diện, làm cơ sở cho việc tổng kết thực tiễn, hoàn thiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, cấp bách. Ban Cán sự đảng TAND tối cao mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, sự ủng hộ tích cực của Thành ủy và chính quyền tỉnh, thành phố nơi được lựa chọn thí điểm. Đặc biệt, các Tòa án cần quyết liệt, bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện thí điểm theo Kế hoạch mà TAND tối cao đã đề ra.

Để việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thành công, Ban cán sự đảng TAND tối cao đề nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/ Thành ủy các địa phương thực hiện thí điểm quan tâm, chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính của Tỉnh/Thành phố để chỉ đạo triển khai thí điểm trên địa bàn Tỉnh/Thành phố; chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh/Thành phố; các Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; các Ban, Sở, ngành, đoàn thể của Tỉnh/Thành phố nâng cao nhận thức, tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai thí điểm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh/Thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để tổ chức thực hiện thí điểm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đồng chí đề nghị TAND các tỉnh thực hiện thí điểm cần tập trung nguồn nhân lực, bố trí cán bộ, sắp xếp cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện khác để thực hiện tốt và đúng thời hạn các nhiệm vụ đã được đề ra.

Việc tiếp tục thí điểm mở rộng thành công sẽ góp phần củng cố cơ sở thực tiễn để xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tạo hành lang pháp lý nhằm đẩy mạnh hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Trần Kỳ

In Trang | Đóng cửa sổ