URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=9756332&item_id=164216785&p_details=1
 
Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức ngạch Thư ký và nâng ngạch Kế toán đợt 1 năm 2016
26/07/2016-09:42:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ