URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=9756332&item_id=128102807&p_details=1
 
Thông báo tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
04/11/2015-09:32:00 AM
 

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng 05 công chức loại C, gồm: 04 Thư ký Tòa án và 01 chuyên viên phụ trách kế toán.

Điều kiện đăng ký dự tuyển: Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng; phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (Số 04 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong giờ làm việc, từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 30/11/2015. Điện thoại liên hệ: 0763.953.925.


In Trang | Đóng cửa sổ