URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/Ctkh?pers_id=27677885&item_id=291554207&p_details=1
 
Kế hoạch ôn thi kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2021
31/12/2021-11:25:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ