URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/Ctkh?pers_id=27677885&item_id=290463217&p_details=1
 
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần (Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 và đợt 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022) Khóa 3,4,5 đại học chính quy ngành Luật
28/10/2021-08:46:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ