URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=110552854&item_id=249394777&p_details=1
 
Thông báo số: 138/TB-HĐTS kết quả xét tuyển theo hình thức xét học bạ và việc xác nhận nhập học vào Học viện Tòa án năm 2018
05/07/2018-09:26:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ