URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=27677871&item_id=155682567&p_details=1
 
Lịch học Khóa XVII - Đào tạo Thư ký Tòa án
18/05/2016-11:11:00 AM
 
 HỌC VIỆN TÒA ÁN

HỌC VIỆN TÒA ÁN

KHOA CÔNG CHỨC TÒA ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

LỊCH HỌC
Khoá XVII - Đào tạo Thư ký Tòa án
Thời gian: 01 tháng, từ 16/5/2016  -  16/6/2016
Địa điểm: Học viện Tòa án

 

Ngày

Nội dung

Số tiết

Giảng viên 1

Giảng viên 2

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUNG

16/5

(Thứ 2)

Khai giảng: 8h30 ngày 16/5/2016hh

30

 

Chuyên đề: Thư ký Tòa án - vị trí, vai trò, nhiệm vụ chung của Thư ký Tòa án và mối quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong việc giải quyết, xét xử các loại án.

10

 

17/5 & 18/5

(Thứ 3 & Sáng Thứ 4)

Chuyên đề: Lịch sử ngành Tòa án Việt Nam và định hướng phát triển + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2014

15

 

 18/5

(Chiều Thứ 4)

Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với đạo đức nghề nghiệp Cán bộ Tòa án.

5

 

Sáng 19/5

(Sáng Thứ 5)

 Ôn tập

5

 

19/5

(Chiều Thứ 5)

 

Bài kiểm tra số 1 (180 phút).

180

 

20/5

(Thứ 6)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

 

 

NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ VIỆC

23/5

(Thứ 2)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hình sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

 

 

24/5

(Thứ 3)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hành chính  tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

 

 

25/5

(Thứ 4)

Đi thực tế

 

 

 

26/5

(Thứ 5)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết việc dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và một số lưu ý về thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể.

10

 

 

27/5

(Thứ 6)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án tại phiên tòa Hình sự, Dân sự, Hành chính (sơ thẩm, phúc thẩm)

10

 

 

30/5

(Sáng Thứ 2)

Chuyên đề: Một số vấn đề Thư ký Tòa án cần lưu ý trong thủ tục giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

5

 

 

30/5

(Chiều Thứ 2)

Ôn tập, giải đáp vướng mắc

5

 

31/5

(Sáng Thứ 3)

Bài kiểm tra số 2

5

 

31/5

(Chiều Thứ 3)

Nghỉ

 

 

PHẦN KỸ NĂNG

01/6 & 02/6

(Thứ 4 & Sáng Thứ 5)

Chuyên đề: Kỹ năng viết biên bản phiên tòa (bao gồm cả thực hành)

15

 

 

02/6&03/6

(Chiều Thứ 5& Thứ 6)

Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo các văn bản tố tụng trong phạm vi, nhiệm vụ của Thư ký Tòa án (bao gồm cả thực hành)

15

 

 

06/6 & 07/6

(Thứ 2 & Sáng Thứ 3)

Chuyên đề: Kỹ năng tiếp đương sự và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tiếp đương sự (Bao gồm cả thực hành)

15

 

 

07/6 & 08/6

(Chiều Thứ 3 & Thứ 4)

Chuyên đề: Kỹ năng cơ bản của Thư ký trong lĩnh vực hành chính tư pháp (bao gồm cả thực hành)

15

 

 

08/6 & 09/6

(Thứ 5)

Chuyên đề: Kỹ năng cấp tống đạt văn bản tố tụng và phương pháp sắp xếp hồ sơ (bao gồm cả thực hành)

10

 

 

 

ÔN TẬP - THI TỐT NGHIỆP

 

10/6

(Thứ 6)

 

Hệ thống kiến thức, ôn tập, giải đáp vướng mắc

 

10

 

 

13/6

(Thứ 2)

Học viên nghỉ tự ôn thi

 

 

14/6

(Thứ 3)

 

THI TỐT NGHIỆP

Sáng: Thi viết

180

 

Chiều: Thi kỹ năng (120 phút)

120

 

BẾ GIẢNG KHÓA HỌC

Phương án 1

Bế giảng Khóa học ngày 15/6/2016

 

 

Phương án 2

Bế giảng Khóa học sau khi có chứng chỉ.

 

 

KHOA CÔNG CHỨC TÒA ÁN

 

 

 


In Trang | Đóng cửa sổ