URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=279369302&p_details=1
 
THƯ CẢM ƠN
31/03/2020-07:07:00 AM
 
Để động viên các em sinh viên đang ở Ký túc xá Học viện Tòa án trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã quyết định hỗ trợ mỗi em 1.000.000đ từ Quỹ Tình nghĩa của Hệ thống Toà án nhân dân. Thay mặt các bạn sinh viên, em Nguyễn Hoài Phương đã viết thư cảm ơn đồng chí Chánh án và các đồng chí lãnh đạo TANDTC, cảm ơn tất cả cán bộ, công chức của Hệ thống Toà án nhân dân đã ủng hộ, đồng hành cùng các em sinh viên.
Để động viên các em sinh viên đang ở Ký túc xá Học viện Tòa án trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã quyết định hỗ trợ mỗi em 1.000.000đ từ Quỹ Tình nghĩa của Hệ thống Toà án nhân dân. Thay mặt các bạn sinh viên, em Nguyễn Hoài Phương đã viết thư cảm ơn đồng chí Chánh án và các đồng chí lãnh đạo TANDTC, cảm ơn tất cả cán bộ, công chức của Hệ thống Toà án nhân dân đã ủng hộ, đồng hành cùng các em sinh viên.  Untitled 1
1

 


In Trang | Đóng cửa sổ