URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=279317528&p_details=1
 
Học viện Tòa án đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19
28/03/2020-11:46:00 AM
 
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg Ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Tòa án đã ra Thông báo số 70/TB-HVTA ngày 28/3/2020 yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. BBT xin đăng toàn bộ nội dung thông báo.
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg Ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Tòa án đã ra Thông báo số 70/TB-HVTA ngày 28/3/2020 yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. BBT xin đăng toàn bộ nội dung thông báo.

Trong tháng 3 năm 2020, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được tập thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Tòa án thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế và Tòa án nhân dân tối cao. Với đặc thù Học viện Tòa án ở một khu riêng biệt, xa khu dân cư; đa số học viên, sinh viên ở trong KTX của trường, thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc hạn chế việc di chuyển của người dân, Học viện Tòa án đã thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy, học tập theo kế hoạch đã được Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt và quyết tâm đoàn kết chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để góp phần kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, Ban phòng chống dịch covid-19 Học viện Tòa án thông báo:

1. Cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên bắt buộc sử dụng khẩu trang thường xuyên trong các hoạt động nơi đông người; thường xuyên rửa tay, sát khuẩn và giữ gìn vệ sinh chung.

2. Học viên, sinh viên không được phép ra ngoài khuôn viên Học viện Tòa án. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng phải báo cáo Trưởng ban Ban phòng chống dịch Covid-19 xem xét, quyết định. Các trường hợp không muốn tiếp tục học tập có thể làm đơn xin tạm nghỉ học để rời khỏi Học viện Tòa án và phải cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình từ thời điểm rời Học viện và tự nguyện học lại ở các kỳ học sau.

3. Các học viên, sinh viên đang ở ngoài Học viện tiếp tục không đến trường cho đến khi có thông báo chính thức và có trách nhiệm chủ động tự học, tự nghiên cứu bài giảng thông qua hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, của giảng viên, các bạn trong lớp và các tài liệu, giáo trình. Kế hoạch học bù và thi, kiểm tra bù sẽ được thông báo sau.

4. Các trường hợp ra ngoài khi không được phép hoặc né tránh các biện pháp kiểm dịch sẽ không được trở lại trường và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình từ thời điểm rời Học viện. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của trường và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

5. Văn phòng, BCH Đoàn thanh niên và Đội thanh niên xung kích chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết của đối tác làm dịch vụ tại Nhà ăn và  Siêu thị tiện ích.

6. Văn phòng phân công cán bộ trực quản trị, sửa chữa điện, nước và mở cửa các phòng tự học tại tầng 2 nhà A1 (Khu vực có wifi) cho học viên, sinh viên tự học từ 6h00 đến 22h00 hàng ngày (Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật mở từ 7h00 đến 22h00).

7. Khuyến khích học viên, sinh viên đóng góp ý kiến thẳng thắn và trực tiếp với Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa có thẩm quyền và qua các kênh chính thống của Học viện. Không xem xét, giải quyết các nội dung đóng góp qua VCA Confessions và các kênh không chính thống khác. Đối với các trường hợp sử dụng tên/nick ảo tuyên truyền, bình luận, chia sẻ những thông tin không chính xác, Học viện Tòa án sẽ phối hợp với cơ quan an ninh mạng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi có yêu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ đề nghị liên hệ:

- Vấn đề liên quan đến sửa chữa điện nước: Cô Hương - 0968614535;

- Vấn đề liên quan đến quản lý học viên: Thầy Giám - 0988208090;

- Vấn đề chung hoặc khi không được giải quyết: 0968956899

Ban phòng chống dịch Covid-19 thông báo để các Khoa, Phòng, các học viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Một số hình ảnh về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Học viện Tòa án:


ThS. Phạm Như Hưng, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, phổ biến về công tác

phòng, chống dịch Covid-19 với đại diện học viên, sinh viên Học viện Tòa án


Hoạt động kiểm tra thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc

tại khu vực cổng ra, vào của Học viện


Hơn 3000 khẩu trang kháng khuẩn được phát cho toàn bộ cán bộ, giảng viên

học viên và sinh viên Học viện Tòa án


Hoạt động thể dục thể thao được tăng cường tại Học viện Tòa án trong mùa dịch


Bình xịt kháng khuẩn được trang bị tại khu vực cổng ra, vào của Học viện

Tin: Ban phòng chống dịch Covid-19

In Trang | Đóng cửa sổ