URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=271136039&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2019
10/05/2019-11:20:00 AM
 
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-HĐTTCTP về việc thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp năm 2019 của Hội đồng thi tuyền chọn Thẩm phán ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 04/5/2019, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2019.
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-HĐTTCTP về việc thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp năm 2019 của Hội đồng thi tuyền chọn Thẩm phán ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 04/5/2019, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2019.

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2019 được khai mạc tại Học viện Tòa án vào sáng ngày 02/5/2019. Tham dự kỳ thi có 366 thí sinh đến từ Tòa án hai cấp của 51 tỉnh thành toàn quốc.

Trong quá trình tổ chức ôn và thi luôn có sự phối hợp, giám sát của Ban Thanh tra giám sát thuộc Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Quốc gia. Sau 02 ngày ôn tập, từ ngày 02-03/5/2019, ngày 04/5/2019 các thí sinh thực hiện 02 bài thi, cụ thể:

- Sáng ngày 04/5: Môn thi Viết với thời lượng 180 phút;

- Chiều ngày 04/5: Môn thi Trắc nghiệm với thời lượng 60 phút.

Tại Hội đồng thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.


TS. NguyễnTrí Tuệ, Giám đốc Học viện Tòa án,

Chủ tịch Hội đồng thi kiểm tra tại các phòng thi

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra, thị sát các phòng thi và công tác tổ chức thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ đã động viên, khích lệ tinh thần để các thí sinh tự tin làm bài thi và đạt kết quả cao. Đồng thời, yêu cầu các thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Đặc biệt, để đảm bảo tính rõ ràng minh bạch, trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra luôn có sự phối hợp và giám sát của các đồng chí thuộc Ban Thanh tra giám sát, Ban Coi thi: Đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Trưởng phòng Giám sát Thẩm phán…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sự phối hợp giữa các Ban giúp việc và sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2019 đã hoàn thành tốt theo đúng kế hoạch.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ