URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=309991594&p_details=1
 
Công văn số: 134/HVTA-TTBDCB V/v triệu tập học viên tham gia khóa bồi dưỡng chuyên đề án xét xử tội phạm về ma túy tại miền Nam
21/05/2024-04:47:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ