URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=295673031&p_details=1
 
Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và việc xác nhận nhập học vào Học viện Tòa án năm 2022
25/07/2022-09:32:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ