URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=283213777&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức thi tốt nghiệp lớp A, B, C, D, E, G Khóa 7 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử
20/10/2020-07:00:00 AM
 
Trong 03 ngày, từ ngày 18 - 20/10/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức thi tốt nghiệp lớp A, B, C, D, E, G Khóa 7 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử.
Trong 03 ngày, từ ngày 18 - 20/10/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức thi tốt nghiệp lớp A, B, C, D, E, G Khóa 7 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử.

Khóa 7 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử được khai giảng vào ngày 02/3/2020 tại Học viện Tòa án theo Quyết định số 06/2020/QĐ-HVTA ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc mở lớp A, B, C, D, E, G. Sau hơn 8 tháng học tập nghiêm túc, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho 294 học viên thuộc Khóa 7 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử.

Theo chương trình đào tạo, ngoài việc phải hoàn thành các học phần của chương trình (kiểm tra kết thúc học phần, diễn án, tiểu luận…) các học viên phải thực hiện 3 bài thi tốt nghiệp, cụ thể:

  - Sáng ngày 18/10/2020: Môn Kỹ năng giải quyết vụ án Dân sự;

 - Sáng ngày 19/10/2020: Môn Kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự;

 - Sáng ngày 20/10/2020: Môn Kỹ năng giải quyết vụ án Hành chính.

Tại Hội đồng thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra, thị sát các phòng thi và công tác tổ chức thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ đã động viên, khích lệ tinh thần để các học viên tự tin làm bài thi tốt nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi mà Học viện đề ra.


Các học viên nghiêm túc làm bài thi

Quá trình tổ chức kỳ thi, các Ban giúp việc đã làm việc nghiêm túc; các học viên tham dự đã tuân thủ đúng nội quy, quy chế thi mà Học viện đã thông báo trước kỳ thi.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sự phối hợp giữa các Ban giúp việc và sự nỗ lực, cố gắng của các học viên, kỳ thi tốt nghiệp đã hoàn thành tốt theo đúng kế hoạch đề ra với tinh thần nghiêm túc và công bằng.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ