URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=283103974&p_details=1
 
Thông báo số: 233/TB-HĐTS V/v triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Học viện Tòa án
14/10/2020-08:56:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ