URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=282886707&p_details=1
 
Thông báo điểm trúng tuyển theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và việc xác nhận nhập học vào Học viện Toà án
05/10/2020-03:12:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ