URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=282273357&p_details=1
 
Thông báo điểm trúng tuyển và việc xác nhận nhập học theo hình thức xét kết quả học tập
04/09/2020-11:01:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ