URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=278183129&p_details=1
 
Học viện Tòa án chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra
06/02/2020-11:51:00 AM
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), thực hiện Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 31/TANDTC-VP ngày 30/01/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra và Công văn số 260/CV-BGD&ĐT ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra trong trường học, Học viện Tòa án đã triển khai nhiều hoạt động để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV).
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), thực hiện Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 31/TANDTC-VP ngày 30/01/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra và Công văn số 260/CV-BGD&ĐT ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra trong trường học, Học viện Tòa án đã triển khai nhiều hoạt động để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV).

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh tại Học viện Tòa án, ngày 31/01/2020 Học viện Tòa án đã ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona với các mục tiêu chung như, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, theo dõi quản lý tốt sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, học viên và sinh viên Học viện Tòa án; chuẩn bị nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống khi dịch bệnh xảy ra,...


Cán bộ, giảng viên Học viện Tòa án chủ động đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona

Thực hiện Kế hoạch trên, Học viện Tòa án đã có nhiều hoạt động cụ thể như, đẩy mạnh tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona; tổ chức cấp phát miễn phí cồn y tế khử trùng cho cán bộ, giảng viên và người lao động; cấp khẩu trang y tế cho toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, thí sinh đang tham dự kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán và học viên, sinh viên khi nhập học; tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên Học viện và tổ chức phun thuốc khử trùng Cloramin B tại các khu vực như ký túc xá, hội trường lớn 500 chỗ, nhà ăn, đường đi,...; cử cán bộ y tế Học viện Tòa án trực 24/7,... Sau kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán 2020, ngày 10/02/2020, toàn bộ sinh viên các khóa của Học viện sẽ quay trở lại học tập. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của dịch bệnh, nhà trường đã ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 16/02/2020, đồng thời yêu cầu sinh viên chú ý cập nhật các thông tin mới nhất về thời gian trở lại trường (nếu có thay đổi tiếp theo).

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ