URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=265296289&p_details=1
 
Thông báo về việc nộp đơn và lệ phí phúc khảo kết quả bài thi Kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán đợt 2 năm 2018
07/12/2018-04:39:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ