Vì sao Facebook bắt kỹ sư của mình sử dụng toàn điện thoại “cùi”, giá rẻ?