Hướng dẫn cài đặt phần mềm IMAS

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS đã được Cục Tin học - Bộ Tài chính nghiên cứu và phát triển, phần mềm IMAS triển khai áp dụng chung và thống nhất cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp trong cả nước. Nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Tòa án nhân dân nói riêng cũng đã được ứng dụng phần mềm IMAS đưa vào sử dụng. Đây là hướng dẫn chi tiết các bư

Đây là hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt, sao lưu, khôi phục và gỡ bỏ dữ liệu IMAS. Khi phần mềm IMAS có các phiên bản mới, cập nhật bổ sung các biểu mẫu mới nhất của Bộ Tài Chính hoặc sửa đổi các lỗi của phiên bản cũ, người dùng có thể tự thao tác theo hướng dẫn, giúp thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

I. HƯỚNG DẪN TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IMAS:

- Bước 1: Mở trình duyệt internet, gõ đường dẫn http://tinhocbotaichinh.vn, ấn phím Enter. Tại trang chủ của Cục tin học - Bộ Tài Chính, ấn chọn vào mục “Sản phẩm dịch vụ”, tiếp đó ấn chọn vào trang “Kế toán hành chính sự nghiệp”. Tại trang hiển thị Kế toán hành chính sự nghiệp, ấn chọn vào mục “Download”, tiếp đó ấn chọn tải xuống bộ cài IMAS phiên bản mới nhất “Setup IMAS2013”.

(Hình 1.1: Hướng dẫn tải về phần mềm IMAS)

Hoặc vào trực tiếp địa chỉ:

http://tinhocbotaichinh.vn/products/SPDV/ChiTietSanPhamDichVu.aspx?List=b18c0afa-4ab2-4693-aefd-8943634b06ca&ID=22&Source=http://hotro.btc/products để Download phần mềm (Tại đây có phiên bản mới nhất và các phiên bản cũ của phần mềm IMAS)

(Hình 1.1.1: Hướng dẫn tải về phần mềm IMAS)

- Bước 2: Mở phiên bản phần mềm IMAS vừa tải về, phần mềm sẽ bắt đầu quá trình cài đặt, tự động cài phần mềm hỗ trợ Visual C++ và .NET Framework 2.0.

(Hình 1.2: Phần mềm bắt đầu quá trình cài đặt)

(Hình 1.3: Tự động cài đặt phần mềm hỗ trợ Visuaal C ++)

(Hình 1.4: Tự động cài phần mềm hỗ trợ .NET Framework)

- Bước 3: Sau khi cài phần mềm hỗ trợ, tại cửa sổ cài đặt IMAS vừa hiển thị, ấn chọn Next:

(Hình 1.5: Bắt đầu cài đặt IMAS)

- Phần mềm sẽ chọn thư mục để cài đặt, ấn chọn Next để tiếp tục:

(Hình 1.6: Thư mục cài đặt IMAS)

- Tại cửa sổ lựa chọn phần cài đặt, ấn chọn Next để tiếp tục:

(Hình 1.7: Lựa chọn cài đặt IMAS)

- Tiếp theo ấn chọn Install để cài đặt:

(Hình 1.8: Cài đặt IMAS)

- Đến phần chọn loại hình đơn vị, để mặc định theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC và ấn Tiếp tục:

(Hình 1.9: Lựa chọn loại hình đơn vị)

- Đến phần tiếp theo, tích chọn Cài trên một máy và ấn Tiếp tục:

(Hình 1.10: Lựa chọn cài trên một máy)

- Cài đặt kết thúc và hoàn tất:

(Hình 1.11: Cài đặt kết thúc)

(Hình 1.12: Hoàn tất cài đặt)

- Bước 4:

(Hình 2.1: Bắt đầu đăng nhập IMSA)

- Phần mềm sẽ hỏi để đăng ký bản quyền (đơn vị liên hệ với Cục Tin học - Bộ Tài chính để mua file bản quyền ), ấn chọn Có:

(Hình 2.2: Đăng ký bản quyền IMSA)

- Tại cửa sổ đăng ký bản quyền, ấn chọn Browser để chọn file bản quyền:

(Hình 2.3: Đăng ký bản quyền IMSA, tiếp theo)

- Tại cửa sổ lựa chọn file, tìm chọn đến file bản quyền được lưu, sau đó ấn Open:

(Hình 2.4: Cửa sổ tìm chọn file bản quyền)

- Sau đó ấn Đăng ký:

(Hình 2.5: Đăng ký bản quyền IMSA, tiếp theo)

- Phần mềm báo đăng ký bản quyền thành công, ấn chọn Đồng ý:

(Hình 2.6: Đăng ký bản thành công bản quyền IMSA)

- Sau khi đăng ký bản quyền, ấn Đăng nhập để bắt đầu cập nhật cơ sở dữ liệu:

(Hình 2.7: Bắt đầu cập nhập cơ sở dũ liệu)

- Sau khi cập nhật dữ liệu thành công, ấn chọn Đồng ý và thoát phần mềm để cập nhật thay đổi:

(Hình 2.8: Cập nhập thành công)

- Mở lại phần mềm sẽ thấy tên Đơn vị sử dụng đã được thay đổi, nhập mật khẩu mặc định là 123456, sau đó ấn Đăng nhập vào phần mềm:

(Hình 2.9: Đăng nhập sử dụng)

- Bước 5: Sau khi cài đặt và đăng ký bản quyền IMAS thành công, cần cập nhật một số thông tin của đơn vị. Ấn chọn mục Hệ thống, sau đó chọn phần Khai báo biến hệ thống:

(Hình 3.1: Khai báo biến hệ thống)

- Tại cửa sổ Thông tin đơn vị, nhập tên đơn vị chủ quản và các thông tin cần thiết khác như địa chỉ, số điện thoại… Sau đó ấn Lưu lại để lưu thông tin.

(Hình 3.2: Nhập thông tin đơn vị)

- Tại phần Lựa chọn khác, nhập các thông tin như tên và chức danh của người phụ trách, kế toán, thủ quỹ Sau đó ấn Lưu lại để lưu thông tin.

(Hình 3.3: Nhập thông tin chức danh)

- Tại phần Tiện ích lựa chọn sao lưu dữ liệu, ấn chọn Kiểu sao lưu theo ý muốn, sau đó ấn Lưu lại để lưu thông tin cài đặt.

(Hình 3.4: Lựa chọn cách sao lưu dữ liệu)

II. HƯỚNG DẪN SAO LƯU DỮ LIỆU IMAS:

Trong quá trình sử dụng phần mềm, khuyến cáo thường xuyên sao lưu dữ liệu để dự phòng khi cài đặt lại máy tính hoặc cài đặt cập nhật các phiên bản mới của phần mềm.

- Mở và đăng nhập vào phần mềm IMAS, tại mục Tiện ích, chọn phần Tạo số liệu dự phòng:

(Hình 4.1: Bắt đầu tạo số liệu dữ phòng)

- Tại cửa sổ Tạo số liệu dự phòng, tích chọn vào Tất cả, sau đó ấn vào biểu tượng … tại Nơi lưu để chọn thư mục sao lưu:

(Hình 4.2: Lựa chọn sao lưu dữ liệu)

- Tại cửa sổ chọn thư mục sao lưu, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu khuyến cáo nên chọn thư mục sao lưu trên ổ đĩa cứng D hoặc ổ đĩa cứng E, sau đó ấn Save:

(Hình 4.3: Chọn thư mục sao lưu)

- Sau khi chọn thư mục sao lưu, ấn Đồng ý để sao lưu dữ liệu:

(Hình 4.4: Sao lưu dữ liệu IMSA)

III. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC DỮ LIỆU IMAS

Sau khi cài lại máy tính hoặc cài đặt, cập nhật các phiên bản mới của phần mềm IMAS, để tiếp tục quá trình sử dụng cần Khôi phục số liệu dự phòng đã được sao lưu trước đó.

- Mở và đăng nhập vào phần mềm IMAS, tại mục Tiện ích ấn chọn vào phần Khôi phục số liệu dự phòng:

(Hình 5.1: Bắt đầu khỗi phục số dữ liệu phòng)

- Tại cửa sổ Khôi phục số liệu dự phòng, tích chọn vào Tất cả, sau đó ấn chọn biểu tượng … tại Nơi lưu để tìm đến file dữ liệu đã được sao lưu:

(Hình 5.2: Lựa chọn khôi phục dữ liệu)

- Tại cửa sổ chọn file dữ liệu để khôi phục, tìm chọn đến thư mục đã lưu file, sau đó ấn Open:

(Hình 5.3: Tìm chọn file dữ liệu đã được sao lưu khôi phục)

- Sau khi chọn file dữ liệu, ấn chọn Đồng ý để khôi phục dữ liệu:

(Hình 5.4: Khôi phục dữ liệu IMSA)

- Phần mềm sẽ hỏi có chắc chắn muốn khôi phục vào dữ liệu hiện tại, ấn Có để đồng ý:

(Hình 5.5: Khôi phục dữ liệu IMSA, tiếp theo)

- Phần mềm báo khôi phục dữ liệu thành công, ấn chọn Đồng ý, sau đó thoát và đăng nhập lại phần mềm để cập nhật thay đổi:

(Hình 5.6: Khôi phục dữ liệu IMSA thành công)

IV. HƯỚNG DẪN GỠ BỎ PHẦN MỀM IMAS

Khi phần mềm IMAS có phiên bản cập nhật mới, để cài đặt phiên bản mới cần gỡ bỏ phiên bản hiện tại đang được cài trên máy tính.

- Để gỡ bỏ IMAS, Bấm Start, chọn All Programs, mở chọn thư mục KETOAN HCSN IMAS được hiển thị, tiếp đó ấn chọn UnInstall IMAS.

(Hình 6.1: Gỡ bỏ phần mềm IMSA)

- Hệ thống sẽ hỏi có muốn gỡ bỏ IMAS, ấn Yes để tiếp tục:

(Hình 6.2: Gỡ bỏ phần mềm IMSA, tiếp theo)

- Gỡ bỏ thành công, hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại máy tính, ấn Yes để hoàn tất:

(Hình 6.3: Gỡ bỏ phần mềm IMSA thành công)

V. CÁC BƯỚC ĐỂ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IMAS PHIÊN BẢN MỚI

- Sao lưu dữ liệu IMAS.

- Gỡ bỏ phiên bản IMAS hiện tại đang được cài trên máy tính.

- Download và cài đặt phiên bản IMAS mới.

- Khôi phục dữ liệu IMAS vào phiên bản mới vừa được cài đặt.
Mở phần mềm IMAS vừa được cài đặt, tại cửa sổ đăng nhập gõ mật khẩu mặc định là 123456, sau đó ấn chọn Đăng nhập:

Dương Đình Chung

 • OpenOffice.org 3.2.1
  Dung lượng:133.96 MB
  Nguồn:download.com.vn
 • WinRAR
  Dung lượng:1.38 M
  Nguồn:download.com.vn
 • Foxit Reader
  Dung lượng:11.98 M
  Nguồn:download.com.vn
 • CCleaner - tiện ích dọn dẹp hàng đầu
  Dung lượng:2.1 MB
  Nguồn:download.com.vn
Du lieu tai khong thanh cong

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao