THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 01/11/2018) Ngày 24/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định tuyên bố phá sản số 02/2018/QĐ-TBPS đối với Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như; địa chỉ: Tổ 3, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Điều 1: Tuyên bố Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như bị phá sản.

Điều 2: Chấm dứt mọi hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như và nghĩa vụ thanh toán lãi của Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như với các khoản nợ kể từ khi ra quyết định này.

Điều 3: Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Minh Trí đối với Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như.

Điều 4: Quản tài viên có trách nhiệm thanh lý và bán đấu giá tài sản của Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như để thu hồi nợ cho các chủ nợ.

Điều 5: Phương án xử lý và phân chia giá trị tài sản của Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như được thực hiện theo Điều 53,54 Luật này.

Điều 6: Về lệ phí phá sản:

Ông Nguyễn Minh Trí - Chủ Doanh nghiệp tư nhân gỗ Minh Như phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) lệ phí phá sản. Ghi nhận và đã nộp xong theo biên lai thu số 000132393 ngày 24/01/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(CTTĐT: Ngày 30/10/2018) Ngày 23/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đăng Danh sách chủ nợ số đối với Công ty TNHH Farbax Việt Nam; địa chỉ: Số 12, đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Farbax Việt Nam

(CTTĐT: Ngày 25/10/2018) Ngày 18/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Gỗ Hòa Sâm; địa chỉ: Thửa 420, 459,495,740, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

(CTTĐT: Ngày 25/10/2018) Ngày 15/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông báo niêm yết danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ đối với Công ty TNHH Global Eco Enegry; địa chỉ: Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ đối với Công ty TNHH Global Eco Enegry

(CTTĐT: Ngày 23/10/2018) Ngày 03/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Song Thuận

(CTTĐT: Ngày 16/10/2018) Ngày 28/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang; địa chỉ: Số 869, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ phải nêu rõ họ tên. địa chỉ, quốc tịch, thông tin liên hệ, căn cứ của chủ nợ hoặc người đại diện chủ nợ, tổng số nợ phải trả, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán, số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm, số nợ không có bảo đảm mà Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó (bản sao hợp lệ) và phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn nêu trên, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan, coi như từ bỏ quyền đòi nợ, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 03/10/2018) Ngày 27/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang ra thông báo về việc tách phần tài sản đang tranh chấp để giải quyết bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự số 06/2018/TB-PS đối với Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận thì có phát sinh tài sản tranh chấp, nên căn cứ theo khoản 1 Điều 114 của Luật Phá sản, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tách các phần tranh chấp tài sản sau đây đế giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự: 

1. Vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gạo Thịnh; địa chỉ: Khu vực Long Thạnh II, phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ khỏi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giải quyết theo thẩm quyền.

2. Vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán do ông Phạm Minh Trí, sinh năm 1975; địa chỉ: Số 390/2, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giải quyết theo thẩm quyền.

3. Vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán do Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận khởi kiện Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gạo Thịnh; địa chỉ: Khu vực Long Thạnh II, phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để giải quyết theo qui định của pháp luệt tố tụng dân sự.

- Chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân Quận Thốt Nốt, thành Phố Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

4. Vụ việc tranh chấp giữa bà Đoàn Ngọc Châu, sinh năm 1959 đòi Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận số tiền 7.910.998.990 đồng giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi bà Châu có yêu cầu.

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo cho các đương sự nêu trên được biết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

(CTTĐT: Ngày 01/10/2018) Ngày 12/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định mở thủ tục phá sản số 03/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn; địa chỉ: Đường số 12, Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có đảm bảo và không có đảm bảo mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh vè các khoản nợ đó. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao