Thông tin hướng dẫn
Mẫu 01b - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án
(19/04/2010-10:15:00 AM)
Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

New Page 1

Mẫu số 01b: Dùng cho Hội đồng xét xử

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Tải về
  Mau01b_QDKC_HS.pdf
Gửi bài    In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo. (19/04/2010)
    Mẫu số 01a - Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị xét xử) (19/04/2010)
    Mẫu số 01b - Lệnh tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu 01c - Lệnh bắt và tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu 01c - Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (19/04/2010)
    Mẫu 01d - Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (19/04/2010)
    Mẫu số 01d: Quyết định tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu quyết định bắt và tạm giam (dùng cho HĐXX) (19/04/2010)
    Thông báo việc kháng cáo, kháng nghị (Dùng cho TA cấp sơ thẩm) (19/04/2010)