Thông tin hướng dẫn
Mẫu số 01b - Lệnh tạm giam
(19/04/2010-10:13:00 AM)
Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam. (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

New Page 3

Mẫu số 01b: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án

để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam

 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải về
  Mau1b_LTG_HS.pdf
Gửi bài    In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo. (19/04/2010)
    Mẫu số 01a - Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị xét xử) (19/04/2010)
    Mẫu 01b - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (19/04/2010)
    Mẫu 01c - Lệnh bắt và tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu 01c - Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (19/04/2010)
    Mẫu 01d - Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (19/04/2010)
    Mẫu số 01d: Quyết định tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu quyết định bắt và tạm giam (dùng cho HĐXX) (19/04/2010)
    Thông báo việc kháng cáo, kháng nghị (Dùng cho TA cấp sơ thẩm) (19/04/2010)