Án lệ

LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN LÀ NGUỒN ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH ÁN LỆ
 

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/ QĐ-CA quyết định về việc công bố án lệ. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao đã đăng tải 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06/4/2016.

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục đăng tải các Bản án, Quyết định được đề xuất lựa chọn là nguồn để phát triển thành án lệ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài  nước tham gia góp ý.

Nội dung góp ý xin gửi về Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, số 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04. 6274.1130. Thư điện tử: anle@toaan.gov.vn.

------------------------------------------------
 

Án lệ đã được thông qua >>>

STT

Nguồn án lệ

Dự thảo án lệ

1

Quyết định giám đốc thẩm số 28/2011/DS-GĐT ngày 18-8-2011 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu nhà, đất”.

 Dự thảo án lệ 01

2

Quyết định giám đốc thẩm số 03/2014/DS-GĐT ngày 09/01/2014 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất".

 Dự thảo án lệ 02

3

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2012/DS-GĐT ngày 13/01/2012  của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án dân sự “Đòi tài sản”.

 Dự thảo án lệ 03

4

Quyết định giám đốc thẩm số 52/2014/DS-GĐT ngày 21/11/2014 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án "Tranh chấp thừa kế tài sản".

 Dự thảo án lệ 04

5

Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23/9/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà”.

 Dự thảo án lệ 05

6

Quyết định giám đốc thẩm số 28/2011/DS-GĐT ngày 18-8-2011 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu nhà, đất”.

 Dự thảo án lệ 06

7

Quyết định giám đốc thẩm số 83/2013/DS-GĐT ngày 08/7/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế tài sản”.

 Dự thảo án lệ 07

8

Quyết định giám đốc thẩm số 26/2013/DS-GĐT ngày 22/4/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án dân sự “Tranh chấp di sản thừa kế”.

 Dự thảo án lệ 08

9

Bản án hình sự phúc thẩm số 03/2014/HSPT1 ngày 12/6/2014 của Tòa án Quân sự Trung ương về vụ án Lưu Thị Hồng, Trương Văn Doãn phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Dự thảo án lệ 09

10

Quyết định giám đốc thẩm số 23/2015/HS-GĐT ngày 17/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án hình sự đối với Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Đông, Phan Bá Cường về "Tội giết người".

 Dự thảo án lệ 10

11

Quyết định giám đốc thẩm số 06/2016/HS-GĐT ngày 16/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án hình sự đối với Trịnh Văn Thanh về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai".

 Dự thảo án lệ 11

12

Quyết định giám đốc thẩm số 29/2010/HS-GĐT ngày 01/11/2010 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án hình sự đối với Lê Thị Lan Anh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

 Dự thảo án lệ 12

13

Bản án hình sự phúc thẩm số 01/2015/HSPT1 ngày 14/01/2015 của Tòa án Quân sự Trung ương về vụ án Nguyễn Văn Anh và các đồng phạm phạm tội "Cướp giật tài sản".

 Dự thảo án lệ 13

14

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16/5/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng".

 Dự thảo án lệ 14

15

Quyết định giám đốc thẩm số 02/KDTM-GĐT ngày 09/01/2014 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng".

 Dự thảo án lệ 15

16

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15/3/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án "Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa".

 Dự thảo án lệ 16

17

Quyết định giám đốc thẩm số 10/2016/KDTM-GĐT ngày 20/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng".

 Dự thảo án lệ 17

18

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19/8/2014 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án hành chính "Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

 Dự thảo án lệ 18