Quyết định của tòa kinh tế

Quyết định giám đốc thẩm số 14/2009/KDTM-GĐT ngày 18/12/2009 về vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ty CPXD&DVTM Vạn Niên và bị đơn là Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế

Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa tại trụ sở để xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại “tranh chấp hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Vạn Niên; có trụ sở tại số 166, Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Đại diện theo pháp luật của công ty là ông Chu Đức Long, chức vụ: Tổng giám đốc; ủy quyền cho bà Phạm Thu Hằng là Luật sư Văn phòng  Luật sư Tôn Nữ Thu Hà và Cộng sự làm đại diện.

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (viết tắt là công ty CIRI); có trụ sở tại số 508, đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Phạm Thành Công, chức vụ Giám đốc; ủy quyền cho bà Lê Thúy Hạnh chức vụ Phó Giám Đốc Công ty làm đại diện.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/11/2007 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn trình bày:

Ngày 12/10/2005, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 6890/QĐ-UB phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 5 ô đất D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức vào ngày 29/9/2005, trong đó có khu đất xây dựng nhà chung cư cao tầng với diện tích 7.236m2; tổng số tiền phải nộp là 65.124.000.000 đồng; đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (viết tắt là Công ty CIRY).

Ngày 10/11/2006, Công ty CIRI (bên A) đã ký “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất ” số 458/HĐCNQSDĐ với Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Vạn Niên (bên B – viết tắt là Công ty Vạn Niên), theo đó:

- Công ty CIRI cam kết chuyển nhượng cho công ty Vạn Niên lô C, ô D13, diện tích 7,236m2 với số tiền là 89.002.800.000 đồng;

- Trong thời hạn không quá 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày ký hợp đồng này được ký kết, Công ty Vạn Niên phải chuyển 65.124.000.000 đồng vào kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để công ty CIRI   hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày công ty CIRI được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của phòng công chứng;

- Trong trường hợp công ty CIRI không thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã quy định trong hợp đồng này, ngoài việc phải trả lại cho công ty Vạn Niên khoản tiền mà công ty Vạn Niên đã thanh toán cho công ty CIRI và các cơ quan nhà nước có liên quan, công ty CIRI sẽ phải chịu phạt vi phạm thỏa thuận bằng 10% giá trị của Hợp đồng căn cứ vào mức giá do hai bên thỏa thuận chuyển nhượng tại hợp đồng này.

Ngày 4/12/2006 Công ty Vạn Niên đã chuyển cho Ban quản lý dự án - Ủy ban nhân dâ quận Cầu Giấy (qua tài khoản kho bạc quận Cầu Giấy) số tiền 65.124.000 đồng, để Công ty CIRI có đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất mà hai bên đã cam kết chuyển nhượng. Từ ngày nộp đủ tiền sử dụng đất theo đúng giá đất đã phê duyệt (ngày 04/12/2006), công ty CIRI đã không khẩn trương tiến hành các thủ tục để được bàn giao đất, trong khi Công ty CIRI có đầy đủ điều kiện để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc làm chậm trễ này của Công ty CIRI đã vi phạm vào điểm 4.2.2 khoản 2 Điều 4 của “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất”: “Trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày bên A nhận được thông báo về việc VPLS (Văn phòng luật sư) đã thực hiện chuyển khoản số tiền được quy định tại Điều 4.2.1 của Hợp đồng này vào kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, Bên A có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục còn lại để thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…”, ảnh hưởng rất lớn đền quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Vạn Niên. Do vậy, ngày 20/11/2007, Công ty Vạn Niên có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận  Đống Đa, thành phố Hà Nội, yêu cầu buộc Công ty CIRI phải thực hiện đúng tiến độ thực hiện cam kết theo quy định tại “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất” số 485/HĐCNQSDĐ ngày 11/10/2006.

Bị đơn là Công ty CIRI trình bày:

Công ty CIRI thừa nhận có ký kết Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 485/HĐCNQSDĐ ngày 11/10/2006 với Công ty Vạn Niên và Công ty Vạn Niên đã chuyển cho Ban quản lý dự án Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 65.124.000.000 đồng để Công ty CIRI có đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất C/D13. Công ty CIRI đã nhận được Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thu hồi 7.220,9m2 đất tại lô C/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, giao cho công ty CIRI để xây dựng nhà ở chung cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Căn cứ vào Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 485/HĐCNQSDĐ ngày 11/10/2006

Căn cứ vào Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 485/HĐCNQSDĐ ngày 11/10/2006, thì sau khi công ty CIRI nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất nói trên, Công ty CIRI mới thực hiện các bước tiếp theo của hợp đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm Công ty Vạn Niên khời kiện Công ty CIRI, Công ty CIRI vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sở dụng đất (Tại Công văn 149/CIRI ngày 11/8/2009 của Công ty CIRI gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kèm theo bản photo (không có công chứng), Công văn số 444/STNMT- ĐKTK ngày 17/9/2008 của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội thể hiện công ty CIRI nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 18/02/2008). Vì vậy, Công ty CIRI chưa vi phạm “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất” số 485/HĐCNQSDĐ ngày 11/10/2006. Việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm trễ là lý do khách quan, không do lỗi của Công ty CIRI, Công ty Vạn Niên đã có nhiều đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty CIRI. Trước khi khởi kiện, Công ty Vạn Niên còn tự ý xây dựng trên lô đất C/D13 của Công ty CIRI. Vì vậy, Công ty CIRI đề nghị Công ty Vạn Niên phải phá dỡ công trình xây dựng nêu trên và rút đơn khời kiện để hai công ty đàm phán thương lượng việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vì đén nay Công ty CIRI đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2008/KDTM-ST ngày 13 và ngày 18/3/2008, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Vạn Niên đối với Công ty CIRI.

2. Buộc Công ty CIRI thực hiện đúng Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 485/HĐCNQSDĐ ngày 10/11/2006. Giao cho Công ty Vạn Niên diện tích 7.220,9 m2 đất tại ô đất C/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vạn Niên.

3. Công ty Vạn Niên có trách nhiệm thanh toán cho Công ty CIRI số tiền chưa thanh toán theo hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 485/HĐCNQSDĐ ngày 10/11/2006.

4. Công ty Vạn Niên được sử dụng diện tích 7.220,9 m2 đất tại ô đất C/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật.

5. Về án phí: Công ty CIRI phải nộp 218.353.850 đồng án phí kinh doanh thương mạii.

Ngày 27/3/2008, Công ty CIRI có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 10/2008/QĐ-PT ngày 19/5/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 10/2008/QĐ-PT quyết định:

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Vạn Niên và Công ty CIRI.

2. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2008/KDTM-ST ngày 18/3/2008 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.

Sau khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án, Công ty CIRI có nhiều đơn khiếu nại và xuất trình bệnh án của bà Lê Thúy Hạnh, là người đại diện hợp pháp của Công ty CIRI, có nội dung la bà Hạnh nhập viện vào ngày 19/5/2008 (la ngày Tòa án mở phien tòa phúc thẩm) với chuẩn đoán bị “hội chứng tiền đình”, ra viện ngày 24/5/2008.

Ngày 18/8/2008, Văn phòng Chính phủ có công văn số 5407/VPCP-KNTC chuyển đơn khiếu nại của Công ty CIRI đến Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại vụ án.

Tại Quyết định số 13/2008/KDTM-KN-KT ngày 29/12/2008, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại số 10/2008/QĐ-PT ngày 19/5/2008 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; đề nghị Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Ngày 04/02/2009, Công ty Vạn Niên có đơn khiếu nại quyết định kháng nghị nêu trên của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 10/2009/KDTM-GĐT Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, quyết định hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 10/2008/QĐPT ngày 19/05/2008 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/6/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 18/QĐ-KNGĐT-V12 kháng nghị Quyết định Giám đốc thẩm nêu trên của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao, đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng Quyết định giám đốc thẩm số 10/2009/KDTM-GĐT ngày 22/4/2009 của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao, giữ nguyên Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại số 10/2008/QĐ-PT ngày 19/5/2008 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, với nhận định tóm tắt như sau:

Quyết định giám đốc thẩm số 10/2009/KDTM-GĐT ngày 22/4/2009 của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao là  không có căn cứ, vì:

1. Đối tượng xem xét quyết định giám đốc thẩm số 10/2009/KDTM-GĐT ngày 22/04/2009 của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao là quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 10/2008/QĐ-PT ngày 19/05/2008 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Quyết định giám đốc thẩm cho rằng Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm là không đúng nhưng không chỉ ra được những sai phạm, không viện dẫn được điều luật mà Tòa án cấp phúc thẩm vi phạm. Công ty CIRI đã biết được thời gian mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào hồi 8h30 ngày 19/05/2008 theo quyết định hoãn phiên tòa số 96/2008/QĐ-PT của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng khi mở lại phiên tòa để xét xử phúc thẩm, nhưng khi mở lại phiên tòa để xét xử vào ngày 19/5/2008, thì bà Lê Thúy Hạnh – đại diện cho bị đơn vẫn vắng mặt. Vì vậy, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Tại quyết định giám đốc thẩm, trong phần nhận định có nội dung không liên quan đến Quyết định phúc thẩm số 10/2008/QĐ-T ngày 19/5/2008 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mà liên quan đến bản án sơ thẩm, trong khi đó bản án sơ thẩm số 03/2008/KDTM-ST ngày 13,18/03/2008 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa không bị kháng nghị để hủy quyết định phúc thẩm số 10/2008/QĐ-PT ngày 19/05/2008 là không đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Ngày 10/04/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Ngày 28/04/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có Giấy triệu tập số 165 triệu tập đại diện công ty CIRI đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để tham gia giải quyết vụ án vào ngày 07/05/2008.

Ngày 05/05/2008, Công ty CIRI có Công văn số 103/CV xin hoãn buổi làm việc đến ngày 25/05/2008 do bà Lê Thúy Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty là người đại diện Công ty tham gia tố tụng giải quyết vụ án đi công tác không kịp về, nhưng ngày 07/05/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vẫn ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 13/05/2008.

Ngày 12/05/2008, Công ty CIRI tiếp tục có đơn xin hoãn phiên toàn vì lý do bà Lê Thúy Hạnh –là người được giám đốc công ty ủy quyền tham gia giải quyết vụ án đang đi công tác, chưa kịp về để tham gia phiên tòa ngày 13/05/2008. Ngày 13/5/2008, do bà Lê Thúy Hạnh- đại diện công ty vắng mặt, nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định hoãn phiên tòa số 96/2008/QĐ-PT ngày 13/05/2008 và ấn định ngày xét xử tiếp theo là vào ngày 19/5/2008 (chỉ sau 6 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa và vẫn trong thời gian mà phía bị đơn xin hoãn).

Ngày 17/05/2008, bà Hạnh có đơn xin hoãn phiên toàn với lý do mặc dù bà đã cố gắng thu xếp công việc để về sớm kịp dự phiên toàn ngày 19/05/2008 nhưng vì lý do sức khỏe không thể có mặt tại phiên tòa.

Ngày 19/05/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh,thương mại số 10/2008/QĐ-PT vì bà Lê Thúy Hạnh đại diện công ty CIRI vắng mặt.

Như vậy, ngay từ khi nhận được giấy triệu tập lần đầu tiên của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu công ty CIRI đến tham gia giải quyết vụ án vào ngày 07/05/2008, bà Lê Thúy Hạnh là người đại điện của Công ty CIRI (người kháng cáo) đã có đơn yêu cầu đề nghị được chuyển ngày làm việc vào ngày 23/05/2008 với lý do đi công tác xa không kịp về. Nhưng ngày 07/05/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 13/05/2008. Sau đó, công ty CIRI đã hai lần nữa có đơn xin hoãn phiên tòa đến ngày 23/05/2008, nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử trong thời gian đương sự xin hoãn, trong khi thời gian xét xử phúc thẩm còn dài (khoản 1 Điều 258 Bộ luật tố tụng dân sự thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm là 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, đối với vụ án có tính chất phức tập thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm có thể kéo dài thêm nhưng không quá 01 tháng; khoản 2 Điều 258 Bộ luật tố tụng dân sự quy định trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử; Tòa án phải mở phiên toàn phúc thẩm; khoản 1 Điều 208 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời hạn hoãn phiên tòa không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa) và chưa có căn cứ nói rằng đương sự cố ý trây ỳ, hoặc gây khó khăn  cho việc xét xử của Tòa án.

Trên thực tế, sau khi Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, Công ty CIRI đã có đơn khiếu nại và xuất trình bệnh án của bà Lê Thúy Hạnh, là người đại diện hợp pháp của công ty CIRI, có nội dung bà Hạnh nhập viện vào ngày 19/05/2008 (là ngày Tòa án mở phiên tòa phúc thẩm) với chẩn đoán bị “hội chứng tiền đình”, ra viện ngày 24/05/2008. Như vậy, việc bà Hạnh trình bày xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe là có căn cứ, trong khi thời hạn xét xử phúc thẩm vẫn còn nhiều, bà Hạnh chỉ yêu cầu xin hoãn phiên tòa đến ngày 23/05/2008. Tòa án cấp phúc thẩm đã không xác minh để xem xét các điều kiện xin hoãn của công ty CIRI, cũng không có văn bản thể hiện là không chấp nhận yêu cầu chuyển ngày xét xử của công ty CIRI, nhưng vẫn đưa vụ án ra xét xử là không đúng pháp luật, để từ đó, ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm làm mất quyền kháng cáo của công ty CIRI.

Mặt khác, tại Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 10/2008/QĐ-PT, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Vạn Niên và Công ty CIRI là không đúng. Vì, “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất” số 458 ngày 11/10/2006 giữa công ty CIRI và Công ty Vạn Niên không phải là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà chỉ là giao dịch dân sự có điều kiện, nhưng có nội dung trái pháp luật đã vi phạm Điều 62 Luật đất đai quy định về điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản, điểm e khoản 2 Điều 7 Luật kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh, điểm a khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê và Điều 5 Quyết định số 3206/Q Đ-UBND ngày 15/8/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi 7.220,9m2 đất tại lô C/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, giao cho công ty CIRI để xây dựng nhà ở chung cư (căn cứ vào các quy định nêu trên thì công ty CIRI không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất đã được UBND thành phố Hà Nội giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư khi chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã được xét duyệt), xâm phạm đến lợi ích của Nhà nươc nên vô hiệu ngay từ khi giao kết. Tòa án các cấp phải xem xét giải quyết đối với hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, Quyết định giám đốc thẩm của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật là có căn cứ.

Vì lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 291, khoản 1 Điều 297 Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

- Không chấp nhận Kháng nghị số 18/QĐ-KNG ĐT-V12 ngày 16/6/2009 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Quyết định giám đốc thẩm số 10/2009/KDTM-GĐT ngày 22/4/2009 của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Vạn Niên và Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (viết tắt là công ty CIRI);

- Giữ nguyên Quyết định giám đốc thẩm số 10/2009/KDTM-GĐT ngày 22/4/2009 của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao.

Lý do không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Quyết định giám đốc thẩm của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có căn cứ.

Tệp đính kèm

[Trở về]

  KDTM200914 - Van Nien - (Hai).doc

Hiện thuộc tính quyết định

Tìm kiếm quyết định khác

Ngày ban hành   Từ ngày date picker   Đến ngày date picker
Mã số
Tên quyết định
Tên tòa án giải quyết
Quan hệ pháp luật
Phân loại
Nội dung
Điều kiện tìm kiếm: Và  Hoặc Bộ gõ tiếng Việt: Tắt   Telex  VNI