Quyết định của tòa kinh tế

Ngày ban hành   Từ ngày date picker   Đến ngày date picker
Mã số
Tên quyết định
Tên tòa án giải quyết
Quan hệ pháp luật
Phân loại
Nội dung
Điều kiện tìm kiếm: Và  Hoặc Bộ gõ tiếng Việt: Tắt   Telex  VNI
 
   Danh sách kết quả
Trang 
Mã số bản án Ngày ban hành Tên quyết định

02/2012/KDTM-GĐT

27/03/2012

Quyết định giám đốc thẩm số 02/2012/KDTM-GĐT ngày 27/3/2012 xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là Công ...

14/2009/KDTM-GĐT

18/12/2009

Quyết định giám đốc thẩm số 14/2009/KDTM-GĐT ngày 18/12/2009 về vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ...

Số 12/2009/KDTM-GĐT

14/12/2009

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2009/KDTM-GĐT ngày 14/12/2009 về vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa nguyên đơn Công ty ...

10/2009/KDTM-GĐT

03/09/2009

Quyết định giám đốc thẩm về số 10/2009/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh thuonwg mại tranh chấp về hợp đồng liên doanh xây dựng nhà giữa nguyên đơn là Công ...

Số 06/2009/KDTM-GĐT

15/07/2009

Quyết định Giám đốc thẩm số 06/2009/KDTM-GĐT ngày 15/07/2009 về vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp giữa các thành viên công ty giữa nguyên đơn là ...

07/2009/KDTM-GĐT

15/07/2009

Quyết định giám đốc thẩm về vụ án "kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng dịch vụ"

06/2009/KDTM-GĐT

15/07/2009

Quyết định giám đốc thẩm về vụ án "tranh chấp giữa các thành viên công ty"

Số 03/2009/KDTM-GĐT

09/04/2009

Quyết định Giám đốc thẩm số 03/2009/KDTM-GĐT ngày 09/04/2009 về vụ tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

04/2009/KDTM-GĐT

09/04/2009

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2009/KDTM-GĐT ngày 09/04/2009 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng xây dựng giữa nguyên đơn là Công ty ...

03/2009/KDTM-GĐT

09/04/2009

Quyết định giám đốc thẩm về hợp đồng mua bán hàng hóa

Trang trước   Trang tiếp