Tài liệu tham khảo
Kỷ yếu tọa đàm các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
(16/10/2017-03:50:00 PM)

Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm, Tòa án nhân dân tối cao đã tập hợp thông tin, tài liệu sử dụng tại Tọa đàm và xây dựng Kỷ yếu tọa đàm để chia sẻ thông tin giúp các Thẩm phán, cán bộ Tòa án và những độc giả quan tâm có thể tham khảo thêm trong quá trình công tác của mình. Tài liệu tọa đàm không thể hiện quan điểm chính thức của Tòa án nhân dân tối cao mà chỉ là những quan điểm của chuyên gia đúc kết từ việc tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật có liên quan để giúp độc giả có cách nhìn đa chiều hơn về vấn đề và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, chuẩn mực nhất.

Tên ấn phẩm: Kỷ yếu tọa đàm các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Tác giả:
Số ISBN:
Số trang: 90
Kích thước:
Nhà xuất bản:

 

 Tệp nội dung:
 ▪ KyYeuToaDam.pdf
 
  Các ấn phẩm khác
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải (04/06/2018)
Giải đáp về một số vấn đề nghiệp vụ (05/01/2018)
Kỷ yếu tập huấn các quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài (03/05/2017)
Tài liệu tập huấn (03/11/2012)
Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân (03/11/2012)
Sổ tay soạn thảo văn bản tố tụng (24/04/2012)
Nghiệp vụ quản lý vụ án (24/04/2012)
Tổng hợp vướng mắc về tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại (21/09/2011)
Quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai (05/08/2011)
Thông tin pháp luật về quyền của phụ nữ khi ly hôn (04/08/2011)