Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2018

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức đối với một số vị trí, việc làm sắp xếp, bố trí tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện như sau:

I- SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN: 07 người

- Thư ký viên: 05 người

- Chuyên viên: 01 người (làm công tác thi đua khen thưởng, văn phòng)

- Văn thư: 01 người

II- ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định;

 - Về độ tuổi dự tuyển không quá 33 tuổi đối với nam, không quá 27 tuổi đối với nữ;

- Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức: Tuyệt đối trung thành và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lịch sử chính trị rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt; cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án;

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; không bị dị tật, dị hình; nam cao từ 1,65 m, nặng từ 55 kg trở lên; nữ cao từ 1,56m, nặng từ 45 kg trở lên;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng:

+ Đối với thi sinh dự tuyển vào ngạch Thư ký viên: có bằng cử nhân Luật hệ chính quy đạt loại khá trở lên thuộc các các trường đại học công lập (Đại học Luật; Khoa Luật - Đại học Quốc gia..).

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào ngạch chuyên viên: có bằng tốt nghiệp bậc đại học thuộc các chuyên ngành luật.

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào ngạch Văn thư - Lưu trữ: có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành văn thư lưu trữ.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Những người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ công chức không được đăng ký dự tuyển công chức gồm: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh; sổ hộ khẩu gia đình; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, không quá 6 tháng trước thời gian đăng ký dự tuyển);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4x6.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển dụng đựng trong túi hồ sơ, ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức”, vị trí dự tuyển và liệt kê đầy đủ thành phần giấy tờ có trong hồ sơ. 

III- NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN:

1. Môn thi, hình thức, nội dung thi

- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực tuyển dụng.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Đối với thí sinh dự thi tuyển ngạch Thư ký viên thi chuyên ngành luật; đối với các thí sinh thi tuyển ngạch khác thi môn chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm do Hội đồng tuyển dụng quyết định.

- Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm 01 bài.

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm 01 bài hoặc thi thực hành trên máy tính.

2. Cách tính điểm thi

- Bài thi tính theo thang điểm 100.

- Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: tính hệ số 2;

+ Môn thi ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: Tính đạt khi có số điểm đạt 50% trở lên tổng số điểm (là môn thi điều kiện không tính vào kết quả thi).

- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

+ Người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi hoặc có bằng Thạc sĩ trở lên chuyên ngành tuyển dụng: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

+ Người có bố (hoặc mẹ) là công chức, người lao động đang làm việc trong Tòa án nhân dân: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được chọn một mức điểm ưu tiên vào tổng số điểm thi tuyển.

4. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển phải có đủ bài thi của các môn theo vị trí tuyển dụng.

- Điểm mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên (khi chưa nhân hệ số) và lấy theo thứ tự từ cao trở xuống cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở cùng vị trí tuyển dụng, người có điểm thi bài viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển

 - Thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 18/7/2018 (trong giờ hành chính).

- Lệ phí thi tuyển: 500.000đ/người (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

- Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang (địa chỉ: số 331 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 8/2018 (sẽ thông báo cụ thể sau).

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang. SĐT: 02193.861105

Du lieu tai khong thanh cong
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao