Đại hội Chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 16/9/2017, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phạm Quốc Hưng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao cùng tập thể lãnh đạo, đảng viên thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Thay mặt Chi ủy Chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Phạm Công Tuyến, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 07 tổ đảng (Tổ đảng Phòng Tham mưu Tổng hợp, Tổ đảng Phòng Thông tin-Truyền thông, Tổ đảng Ban Thư ký, Tổ đảng Phòng Hành chính Tư pháp, Tổ đảng phòng Quản lý phương tiện, Tổ đảng Phòng Quản trị-Lễ tân và khánh tiết, Tổ đảng Phòng Tài vụ), với 74 đảng viên (trong đó có 64 đảng viên chính thức, 10 đảng viên dự bị). Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Văn phòng đều có bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn về áp lực công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng; tổ chức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương và các cấp ủy cấp trên; đồng thời tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chương trình công tác hàng năm và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị luôn được Ban Chi ủy, Chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chi bộ đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng mới được ban hành cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao đến toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ và công chức, người lao động thuộc Văn phòng. Vì vậy, mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên, cơ quan, đơn vị phát động.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang
bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ tiếp tục quan tâm, tổ chức, thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/1/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ Văn phòng đã quan tâm, duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng với tỷ lệ đảng viên tham dự cao. Nội dung, phương thức sinh hoạt có nhiều đổi mới, phù hợp, thiết thực. Trong sinh hoạt, Chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đảng viên nên đã kịp thời đề ra chủ trương, các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các mặt công tác như công tác kiện toàn tổ chức của đơn vị; công tác phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác quản lý đảng viên…, cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ và có nhiều tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017; đồng chí Nguyễn Thanh Loan, Trưởng phòng Phòng Tài vụ trình bày báo cáo tài chính của Chi bộ; các đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng; Vũ Trọng Tuấn, Trưởng phòng Phòng Hành chính Tư pháp; Hồ Quang Minh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị-Lễ tân, khánh tiết; Phạm Thi Thoa trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017.

Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao cũng như đánh giá cao kết quả công tác của Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ 2015-2017.

Về nhiệm vụ, phướng hướng trong nhiệm kỳ tới, Phó Chánh án Lê Hồng Quang yêu cầu Ban Chi ủy Chi bộ cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân; cần quan tâm hơn nữa tới công tác thanh niên…

Phân tích cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Lê Hồng Quang yêu cầu công tác hành chính tư pháp phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và bảo mật; công tác tài vụ cần có kế hoạch chủ động trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hợp lý, làm tốt việc kiểm tra, sử dụng tài chính, chống thất thoát lãng phí; công tác Quản trị-Lễ tân và khánh tiết cần tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các điều kiện sinh hoạt, đảm bảo an ninh; công tác thông tin truyền thông cần đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân để kịp thời phản ánh đầy đủ, chính xác hoạt động của lãnh đạo, hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp…

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chụp hình lưu niệm cùng Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 và các đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ cũ 2015-2017

Cũng tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020, gồm 07 đồng chí: Phạm Quốc Hưng, Phạm Công Tuyến, Nguyễn Thanh Loan, Phạm Văn Nhạ, Vũ Ngọc Hòa, Trần Văn Hiếu, Vũ Việt Dũng. Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020; đồng chí Phạm Công Tuyến, Phó Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2017 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020.

Nguyên Anh

Du lieu tai khong thanh cong
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao