Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án

Ngày 18/7/2017, TANDTC tổ chức Lễ khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án. Lễ khai trương được TANDTC kết nối trực tuyến đến 778 điểm cầu thuộc các TAND cấp cao, TAND và TAQS các cấp.

Đến dự Lễ khai trương, về phía khách mời có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Thông tin- Truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp… Về phía TANDTC có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Hồng Quang, Nguyễn Trí Tuệ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; các Thẩm phán TANDTC, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TAND.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC
phát biểu tại Lễ khai trương

Một trong sáu giải pháp đột phá của hệ thống TAND

Khai mạc buổi lễ, các đại biểu được xem phóng sự về quá trình triển khai Nghị quyết số 03/2017/NQ-TANDTC về công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; nghe tổng quan về Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án. Theo đó, việc thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án nói chung và việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thể chế hóa chủ trương trên của Đảng, tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã quyết định triển khai thực hiện việc công bố các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Đây là một trong sáu giải pháp đột phá của hệ thống TAND để thực hiện nhiệm vụ, chủ đề của năm công tác 2017 và xuyên suốt trong các năm tiếp theo, đó là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Để thực hiện việc công bố các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án, ngày 16/3/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP quy định nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm của các Tòa án trong việc công bố các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Đồng thời, TAND các cấp khẩn trương triển khai rất nhiều công việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện chủ trương lớn này của hệ thống Tòa án. TANDTC đã xây dựng, ban hành hệ thống mẫu trong tố tụng, trong đó có mẫu bản án, quyết định; tổ chức hội nghị trực tuyến về tập huấn viết các bản án, quyết định cho toàn bộ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của các Tòa án.

Các đại biểu xem phóng sự về quá trình triển khai
Nghị quyết số 03/2017/NQ-TANDTC

Sau một thời gian chuẩn bị, TANDTC đã hoàn thành việc xây dựng Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Toà án có địa chỉ trên internet là: congbobanan.toaan.gov.vn; tổ chức tập huấn hướng dẫn cách đăng tải bản án, quyết định lên Trang thông tin bằng hình thức trực tuyến cho hơn 5.000 Thẩm phán của TAND các cấp và các cán bộ Tòa án có liên quan. Trang thông tin điện tử này cho phép công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, xem trực tiếp nội dung bản án, quyết định được công bố; đồng thời cho phép xem chi tiết các thông tin liên quan đến bản án, quyết định đã công bố như: các bản án, quyết định thuộc lĩnh vực có liên quan; các án lệ đã được áp dụng... Bên cạnh đó, người dân có thể trực tiếp cho ý kiến đối với các bản án, quyết định đã được công bố thông qua nhiều tiện ích trong đó có tiện ích “ý kiến phản hồi đối với bản án, quyết định”.

Trong hơn 1 tuần sau khi Trang thông tin điện tử đi vào hoạt động, các Thẩm phán đã đăng tải được gần 700 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử và thu hút được hơn 103.000 lượt truy cập; có bản án thu hút được hơn 600 lượt người xem và tải về để nghiên cứu. Nhiều bản án, quyết định nhận được nhiều ý kiến góp ý về nội dung, hình thức; trong đó có những bản án, quyết định được đánh giá cao và được đề xuất đưa vào nguồn phát triển án lệ.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu trung tâm TANDTC và 789 điểm cầu thuộc các TAND cấp cao, TAND và TAQS các cấp trong toàn quốc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu đã bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uông Chu Lưu, Thuận Hữu bấm nút khai trương
trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án

Góp phần xây dựng đội ngũ Thẩm phán thanh liêm, đủ tâm, đủ tầm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật tư pháp mới được Quốc hội ban hành, thẩm quyền của Toà án được mở rộng, quyền của các chức danh tư pháp được nâng lên, nhưng cũng đòi hỏi phải nâng cao năng lực, trình độ và bản lĩnh của người Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác. Việc lãnh đạo TANDTC yêu cầu các Tòa án công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Toà án là một quyết định đúng đắn, sáng tạo, hợp lòng dân. Đây sẽ là một trong các cơchế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của Toà án, có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và chế độ trách nhiệm của Thẩm phán, Hội thẩm để thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, khi một Thẩm phán biết rằng các quyết định của mình được công bố công khai và sẽ được mọi người đọc, nghiên cứu, tìm hiểu, bình luận thì trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án, các Thẩm phán sẽ luôn phải tự ý thức tuân thủ đúng quy định của pháp luật và xét xử một cách công bằng, nghiêm minh, ra bản án, quyết định khách quan, toàn diện. Các Thẩm phán phải chuẩn bị bản án, quyết định của mình thận trọng hơn không những về căn cứ, lập luận, áp dụng pháp luật mà cả về kỹ thuật, văn bản, từ ngữ. Việc công bố công khai các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử cũng là một trong những hình thức thiết thực để các Thẩm phán chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong công tác xét xử, là hình thức hỗ trợ rất tốt cho việc bồi dưỡng, đào tạo Thẩm phán, Hội thẩm.

Đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao việc công khai các bản án, quyết định
có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử

Việc làm này cũng giúp các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giám sát hoạt động tư pháp thông qua việc tiếp cận, nghiên cứu các bản án, quyết định của Tòa án; từ đó có thể sẽ phát hiện được những điểm bất cập, hạn chế trong hoạt động xét xử hoặc quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh một số tình huống cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiệu hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân có cơ hội để tiếp cận nguồn thông tin, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật rộng rãi trong nhân dân. Từng quy phạm pháp luật đã được Tòa án cụ thể hóa, áp dụng giải quyết trong từng vấn đề của vụ án sẽ đến với người dân một cách dễ hiểu, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật của người dân, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án nói chung và việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nói riêng là giải pháp đột phá của hệ thống TAND nhằm nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật theo tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Chủ trương công khai bản án, quyết định trên mạng thông tin điện tử là đòi hỏi cấp chiến lược của cải cách tư pháp, của Hiến pháp và pháp luật, là thông lệ tiên tiến của quốc tế. Đây còn là cơ chế để người dân kiểm soát hoạt động tư pháp nói chung và công tác của Toà án nói riêng, là con đường giúp Thẩm phán tự nâng cao trách nhiệm, trình độ, qua đó tuyển lựa và chọn lọc một cách chính xác các Thẩm phán có năng lực và trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ Thẩm phán thanh liêm, đủ tâm, đủ tầm. Việc Tòa án công bố các bản án, quyết định cũng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án, là phương thức để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tăng cường sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động xét xử của Tòa án.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo TAND các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của TAND để bảo đảm hoạt động công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án được thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Đây là một ngưỡng đòi hỏi sự phấn đấu cao, là một áp lực rất lớn đối với các Thẩm phán, nhưng khi vượt qua, các Thẩm phán sẽ trưởng thành, sẽ tiến bộ. Vì sự nghiệp cải cách tư pháp của Tòa án, vì trách nhiệm đối với nhân dân, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình mong muốn các cán bộ, Thẩm phán luôn giữ vững bản lĩnh, không ngừng tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi một bản án được đưa ra sẽ là một án văn tâm phục, khẩu phục, thuyết phục được xã hội, khuất phục được tội phạm.

PV

Du lieu tai khong thanh cong
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao