Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 10/5/2016, tại Hội trường TAND thành phố Đà Nẵng, TAND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao, các đồng chí Thẩm phán TAND tối cao, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TAND tối cao và TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Về phía Thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện UBND, Ban Nội chính Thành ủy thành phố Đà Nẵng...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 của hệ thống TAND được tổ chức trong điều kiện đòi hỏi chất lượng xét xử của TAND các cấp ngày càng cao, ngày càng nghiêm ngặt, nhất là khi các luật về công tác Tòa án bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, khi có những chuyển giao nhân sự chủ chốt của TAND tối cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá TAND các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tòa án trong 6 tháng đầu năm 2016 vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót mà các TAND cần làm rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để rút kinh nghiệm, cùng nhau đề ra những giải pháp, đặc biệt là những giải pháp đột phá để khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa công tác xét xử, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các Tòa án 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Theo báo cáo do Phó Chánh án thường trực Bùi Ngọc Hòa trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2016, các Tòa án đã giải quyết 177.604 vụ án các loại trong tổng số 270.855 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 65,6% (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015); số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. So với cùng kỳ năm trước, số vụ án đã thụ lý tăng 19.333 vụ; đã giải quyết tăng 16.530 vụ.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án thường trực TANDTC trình bày báo cáo tại Hội nghị

Số lượng các vụ án để quá hạn luật định do lỗi chủ quan của Tòa án tiếp tục được hạn chế ở mức thấp, án của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không để quá hạn luật định. Tranh tụng tại các phiên tòa được đẩy mạnh; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án thấp hơn cùng kỳ năm 2015; số lượng các phiên tòa xét xử lưu động và các vụ án dân sự hòa giải thành đều cao hơn cùng kỳ năm trước; các vụ án về tham nhũng đều được xét xử nghiêm minh... Đã từng bước khắc phục tình trạng vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn xét xử, để quá thời hạn tạm giam, chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan; việc cấp, tống đạt thông báo, niêm yết các văn bản tố tụng về cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng.

Báo cáo cũng chỉ ra các kết quả của Tòa án đã đạt được đối với công tác xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và giám đốc kiểm tra việc xét xử; công tác thi hành án hình sự; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; công tác xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật...; công tác tổ chức cán bộ, quản lý kinh phí, công tác đào tạo, tập huấn và công tác thi đua khen thưởng; tình hình triển khai thi hành các Bộ luật, luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp...

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh tặng hoa chúc mừng Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Tòa án trong 6 tháng đầu năm 2016 vẫn còn có những tồn tại và hạn chế như tỷ lệ giải quyết các loại vụ án nhìn chung còn thấp; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy có giảm nhưng chưa giảm mạnh. Việc tổng kết thực tiễn xét xử và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật ở một số lĩnh vực còn chậm. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chưa thực sự đi vào chiều sâu, có nơi còn hình thức hoặc chưa được chú trọng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án nói riêng còn hạn chế...

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, TAND xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án trong 6 tháng cuối năm là: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tiếp tục triển khai thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về kiện toàn tổ chức cán bộ; tăng cường và làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2016/CT-CA ngày 04/4/2016 của Chánh án TAND tối cao về tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại TAND; khẩn trương xây dựng và hoàn thành Đề án cơ cấu chức danh, vị trí việc làm trong các Tòa án nhân dân để làm cơ sở xác định biên chế cho các Tòa án nhân dân; tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nâng ngạch Thẩm phán..., trước ngày 01/7/2016, hoàn thành việc tập huấn các Bộ luật, luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10. Học viện Tòa án phấn đấu đến tháng 8/2016 có thể thực hiện tuyển sinh đào tạo đại học khóa đầu tiên.

Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thành tặng hoa Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Tiếp đó là tiếp tục tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực; tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân các cấp theo các đề án xây dụng trụ sở của Tòa án nhân dân; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận sự đóng góp to lớn của hệ thống Tòa án nói chung và TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng. Để thực hiện tốt chức năng của mình, TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng xét xử kịp thời và nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm về an ninh trật tự, ma túy, tham nhũng… góp phần thiết thực vào việc tăng cường kỷ cương phép nước, trật tự an toàn xã hội, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy hy vọng các đơn vị Tòa án tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và hoàn thành tốt công tác trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện để hệ thống Tòa án nói chung và TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình, đồng thời trong thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình hoàn toàn nhất trí với các nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các Tòa án là rất nặng nề, rất nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, đòi hỏi TAND các cấp cần có quyết tâm cao và đề ra những giải pháp thật sự hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đồng chí tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nhất trí và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, Thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp, hệ thống TAND sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra.

CTTĐT

Du lieu tai khong thanh cong
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao