Thư viện tài liệu
Tuyển tập các QĐ Giám đốc thẩm của TANDTC về HS, DS, KT năm (2013-2016)
 Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt được áp dụng khi bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết các vụ án. Thủ tục này là hình thức đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự.

Giám đốc thẩm là thủ tục xét lại các bản án đã có hiệu lực pháp luật chứ không phải xét xử lại các bản án, quyết định đó. Là cơ sở pháp lý để các chủ thể có thẩm quyền kháng nghị dựa vào đó yêu cầu toà án xem xét lại vụ án bằng việc ra quyết định kháng nghị bao gồm kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.

Nhằm cung cấp cho độc giả quan tâm đến hoạt động xét xử của toà án nhân dân chúng tôi tổng hợp các quyết định của Giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và kinh doanh thương mại phục vụ cho việc nghiên cứu và các mục đích hợp pháp khác.

Cuốn sách được xây dựng theo các phần:

Phần I: Các quyết định Giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về hình sự.

Phần II: Các quyết định Giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về dân sự.

Phần III: Các quyết định Giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về kinh tế.

Phần IV: 04 án lệ của Toà án nhân dân tối cao (áp dụng từ 01-12-2016).

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: