Thư viện tài liệu
So sánh, đối chiếu Bộ luật TTHS năm 2003 với Bộ luật TTHS năm 2015
 Tại kỳ họp thứ 10 ngày 27/11/201

Tại kỳ họp thứ 10 ngày 27/11/2015, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự mới thay thế cho Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 (theo nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bôj luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13).

Việc ban hành Bộ luật tố tụng hình sự mới là bước thể chế hoá chiến lược cải cách tư pháp của Đảng, nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót và bất cập của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự giải quyết các vụ án hình sự một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời tạo thuận lợi cho người tham gia tố tụng hình sự thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả với mọi tội phạm, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Trung tâm Giới thiệu Sách TP.Hồ Chí Minh phối hợp với nhà xuất bản lao động xuất bản cuốn sách “SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (KÈM THEO 60 MẪU VĂN BẢN VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ÁP DỤNG TẠI TOÀ)”. Do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Với việc so sánh 510 điều của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu rút ra những thông tin bổ ích trong nghiên cứu cũng như thuận tiện trong áp dụng khi cần thiết.

Ngoài ra, phần phụ lục cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc 60 mẫu văn bản tố tụng hình sự mới nhất áp dụng trong hoạt động xét xử của Toà án.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: