Thư viện tài liệu
Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở VN hiện nay
 Án lệ là loại nguồn quan trọng

Án lệ là loại nguồn quan trọng, chủ yếu và lâu đời trong pháp luật của các nước thuộc hệ thống thông luật (common law system). Với sự “xích lại gần nhau” ngày càng tăng giữa hệ thống thông luật và hệ thống dân luật (civil law system) thì án lệ cũng đã và đang được áp dụng ngày một nhiều hơn ở các nước thuộc hệ thống dân luật. Nằm trong xu hướng chung coi trọng vai trò của án lệ, gần đây Việt nam cũng đã chính thức thừa nhận án lệ là một nguồn luật trong hệ thống pháp luật và công bố một số án lệ đầu tiên để áp dụng trong xét xử. Thực tế đó, cũng như việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết của việc nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn về án lệ cũng như đào tạo án lệ trên thế giới và Việt Nam để áp dụng án lệ và triển khai có hiệu quả hoạt động đào tạo về án lệ.

      Cuốn chuyên khảo “Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Viêt Nam hiện nay” nghiên cứu các vấn đề về cốt lõi và quan trọng về án lệ ở các nước thuộc hệ thống thông luật, hệ thống dân luật ở Việt Nam, bàn luận về cơ sở lý luận và pháp lý của việc sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam, khảo cứu thực tiễn sử dụng án lệ trong đào tạo luật trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo luật ở các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

        Mặc dù các tác giả đã thực sự cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng do tính chất phức tạp của lĩnh vực án lệ và đào tạo án lệ, cuốn sách này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản.

              Trân trọng giới thiệu!

(19/10/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: