Thư viện tài liệu
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp...
 Trong hệ thống pháp luật về lĩnh

Trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực tư pháp thì pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ giúp cho các hoạt động tư pháp nâng cao được hiệu quả mà còn góp phần tăng cường pháp chế, giúp các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng của mình. Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp đã hệ thống laị nhằm giúp những nguời làm công tác tư pháp nắm vững các quy định về lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong cuốn sách này với bố cục 05 phần :

Phần I : CÁC QUY ĐỊNH VỀ LUẬT SƯ VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Phần II : CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC

Phần III : CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁM ĐỊNH

Phần IV : CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỘ TỊCH

Phần V : CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(29/10/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: