Thư viện tài liệu
Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới
 Nhằm góp phần tăng cường

Nhằm góp phần tăng cường, quán triệt sâu sắc tinh thần tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt công tác quốc phòng và an nình trong tình hình mới, cuốn sách đã ra đời do tác giả Quý Lâm tuyển chọn. Nội dung cuốn sách gồm :

Phần I : Nằm vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới:

Phần II : Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng và an ninh;

Phần III : Kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong tình hình mới;

Phần IV : Hội nhập quốc tế với vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc;

Phần V : Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vũng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Phần VI : Luật Quốc phòng – Luật An ninh mạng;

Phần VII : Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc giua, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội – Tổ quốc phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(29/10/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: