Thư viện tài liệu
Tội phạm học đương đại
 Tội phạm học là ngành khoa học x

Tội phạm học là ngành khoa học xã hội có vai trò đắc lực trong kiểm soát, đẩy lùi tội phạm, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Với tính chất là khoa học liên ngành nghiên cứu về tội phạm, tội phạm học luôn cố gắng làm sáng tỏ vấn đề tại sao con người ta phạm tội cũng như tìm ra hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm hữu hiệu. Việc kiểm soát tội phạm nhằm làm giảm đáng kể tội phạm trong xã hội chỉ thực sự hiệu quả khi nhà nước cũng như các cơ quan chức năng có sử dụng, tham khảo kết quả nghiên cứu của nhà tội phạm học và đưa ra được hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm đồng bộ, sát thực tế. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của tội phạm học đối với quá trình quản lý và phát triển xã hội.

     Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc thông tin đầy đủvà đa chiều hơn về ngành khoa học này cũng như giá trị của nó đối với đời sống xã hội, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo “Tội phạm học đương đại” (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) của PGS.TS. Dương Tuyết Miên, nhà nghiên cứu tâm huyết, am hiểu sâu sắc về tội phạm học.

      Đây là công trình nghiên cứu công phu thể hiện tinh thần làm việc tinh thần làm việc nghiêm túc của tác giả. Trong cuốn sách này, tác giả cập nhật nhiều vấn đề mới đã được các học giả tội phạm học nổi tiếng trên thế giới nghiên cứu. Đồng thời, tác giả cũng phân tích, luận giải, nêu quản điểm của mình đến nhiều vấn đề của tội phạm học hiện vẫn đang còn nhiều tranh luận.

       Chúng tôi hy vọng, đây là tài liệu bổ ích đối với các giảng viên, sinh viên và những người yêu thích tội phạm học.

          Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: