Thư viện tài liệu
Hỏi đáp Luật doanh nghiệp năm 2014
 Cuốn sách gồm 284 câu hỏi - trả

Cuốn sách gồm 284 câu hỏi - trả lời được chia thành 10 phần tương ứng với các nội dung cụ thể như : quy định chung về doanh nghiệp; quy định về thành lập, giải thể doanh nghiệp; quy định về từng loại doanh nghiệp cụ thể như công ty trách nhiệm hữu gạn, công ty cổ phần…

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(14/1/2021)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: