Thư viện tài liệu
Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự năm 2015...
 Về tác giả

Về tác giả, cuốn sách do TS. Trần Văn Biên và TS. Đinh Thế Hưng đồng chủ biên. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhóm tác giả giàu kinh nghiệm đến từ những trường đại học danh tiếng như Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cảnh sát nhân dân, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội. Họ bao gồm TS. Nguyễn Ngọc Hải, TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Phan Thanh Hà, TS. Lê Quang Thành, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, ThS. Lê Thị Hồng Xuân, ThS. Bùi Thị Hường, ThS. Lê Xuân Lục, ThS. Nguyễn Văn Thuyết, ThS. Lê Xuân Sang, ThS. Bùi Văn Nguyên,…

Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạ